TODoXIN - KRUNA FITOTERAPIJE

 1

Savremeni ljudi sve više se okreću biljnim preparatima radi lečenja zaštite zdravlja. Zašto baš njima? Uobičajeno je mišljenje da ovi preparati nemaju neželjene sporedne efekte. Smatraju se bezbednim i delotvornim agensima. Iako u fitoterapiji postoji čitav spektar različitih gledišta, najveći deo fitoterapeuta odbacuje stav da su prirodni biljni preparati analogni farmaceutskim preparatima i da se koriste u medicini kao lekovi.

Postoji samo nekoliko biljaka efikasnih poput lekova, to jest onih čije se delovanje približava delovanju farmaceutskih preparata. Ukoliko se primenjuju u fitoterapiji, onda je to svakako u alopatskom lečenju.

Najveći deo lekovitih biljaka sadrži na desetine različitih sastojaka, često izuzetno složenih - smole, tanini, polisaharidi itd. Oni ublažavaju, moduliraju i modifikuju efekte svakog od aktivnih principa. Veliki broj studija je pokazalo da se željena dejstva ekstrakta celih biljaka ne može dobiti davanjem izolovanih, prečišćenih sastojaka biljke. Potreba da se to ponavlja i naglašava deluje ironično ako se ima u vidu da biologija već dugo koristi kao aksiom teorijski model sistema, prema kome je celina veća od zbira delova. Fitoterapeuti svoje viđenje da je celina veća od delova, izvode iz vitalizma, a ne teorije sistema.

Farmaceutski lekovi su napravljeni da izazovu specifične reakcije. Neželjena dejstva se provlače kao rizici u odnosu na korist primarnog efekta. Biljke, pak, imaju nekoliko širih dejstava ne više celih fizioloških sistema istovremeno. Obično su usmerena u istom opštem terapijskom pravcu, uglavnom su komplementarna ili sinergetska, često nespecifična, a veoma retko nepoželjna.

Biljni preparati su usmereni na telesno samoizlečenje, dok se farmaceutski lekovi odnose na simptome izazvane specifičnim mehanizmima bolesti. Ta dva pristupa su suprostavljena jedan drugom. Biljni preparati deluju veoma blago, često u pokušaju podsticanja ili podržavanja deficijentnih sistema i procesa, ili kao pomoć prilikom odstranjivanja ekscesa ukoliko su postali preovlađujući. Ublažavanje simptoma je samo deo strategije fitoterapije.

Fitoterapija je holistička terapija. Duhovno i duševno stanje skladno integriše u svoje shvatanje čovekovih funkcija i biljnog lečenja, poštujući planetarnu i ekološku dimenziju prirodne medicine omogućeno biljkama. Način življenja i duhovni stavovi, deo su svakog naturopatskog pristupa uključujući i fitoterapiju. Konzistentna i moćna dejstva na suptilnim nivoima, izazvana biljnim agensima, ne mogu biti objavljena farmokinetičkim modelom na kome se zasniva klasična farmakologija.

2

Na osnovu proučavanja receptura dobijenih porodičnim predanjem, znanja stečenih na studijama medicine i prirodnih nauka, iskustva u lečenju velikog broja pacijenata (40 godina medicinske prakse) i praćenja najnovijih dostignuća u medicini i drugim prirodnim naukama, nastao je Todoxin - dijetetski proizvod na bazi meda i bilja, iz čijih sinergizma farmakoloških dejstava proizilazi njegova dugoročna efikasnost.

U Todoxin-ovim proizvodima nema veštačkih sastojaka ili konzervansa. Njegova izuzetno visoka podnošljivost omogućava korišćenje na duže vreme bez ikakvih štetnih posledica. Bolesnici mogu da uzimaju preparat bez obzira na ,,zvaničnu" medikamentoznu terapiju, budući da do sada nije zabeležen ni jedan, slučaj interakcije Todoxin-a i  bilo kog drugog medikamenta.

U pretkliničkim i kliničkim studijama, Todoxin-ovi preparati su davani pod kontrolom lekara. Zapaženi su sledeći efekti:

                     - mogućnost oralnog uzimanja preparata i laka resorpcija,

                     - dobra biološka iskoristivost i prolaznost kroz barijeru krv-mozak,

                     - vrlo dobra podnošljivost,

                    - podizanje i rekonstrukcija prirodnog imuniteta,

- smanjivanje sadržaja potencijalno onkogenih virusa u serumu do ispod granice
detekcije,

- smanjivanje tumora, metatumora i migrirajućih malignih ćelija do ispod granice detekcije.

Preparat je prošao sve tri faze ispitivanja koja se zahtevaju za lekove i\ili pomoćna lekovita sredstva (higijensko, toksikolšoko i kliničko ispitivanje) i dobio je isključivo pozitivna mišljenja. Ispitivanja su izvršena u sledećim ustanovama:

- Nacionalni institut za rak (National Cancer Institute), Betezda - Vašington, SAD;
- Karolinska institut - Odsek za imunologiju (Karolinska Institutet - Department of Immunology), Stokholm - prof. Sven Briton i prof. Mikael Jondal;

- Tehnička uslužna laboratorija (Technical Service Laboratories), Mississaga - Ontario, Kanada;

- Savezni institut za ispitivanje životnih namirnica (Bundesanstalt für Lebensmittel-
suchung), Grac, Austrija;

- Medicinski fakultet Univerziteta u Londonu - Odsek za virusologiju (University College London Medical School - Department of Virology) - prof. R. S. Teder;

- Kraljevska slobodna bolnica - odeljenje za retroviruse (The Royal Free Hospital -
Depattment of Retrovirology), London - prof. K. Lavdej.

3

Jedna od osobina žive materije jeste njena sposobnost da stvara metaboličku energiju potrebnu za rast i održavanje raznovrsnih ćelijskih funkcija. Organizam stvara energiju na nekoliko načina, all glavni su glikoliza i mitohondrijska oksidativna fosforilizacija. Ovaj proces obuhvata kompletno sazrevanje glukoze u ugljen-dioksid i vodu, i stvara oko sedamnaest puta efektivniju energiju nego što to čini anaerobna proizvodnja mlečne kiseline putem glikolize.

Zahvaljujući visokom stepenu stvaranja energije, mitohondrijska oksidativna fosforilizacija snabdeva više od 95 odsto ukupne potrebe živih ćelija adenozin-trifosfatom (ATF). Svi ovi organizmi su regulativni sistemi u kojima je nivo proizvodnje energije (sinteze ATF) jednak nivou korišćenja energije. Međutim, u brzim tranzitnim uslovima ti nivoi se menjaju.

U izvesnim situacijama, kao što je to slučaj kod AIDS-a i kancera, energija se tako brzo i u ogromnim ko1ičinama troši, da ne može da se akumulira već se energija održava na nivou adenozin-monofosfata (AMF) i adenozin-difosfata (ADF). Kod normalnih fizioloških stanja organizma, obično se održava precizna ravnoteža između reakcija koje proizvode ATF i onih koje ga troše, pri čemu koncentracija ATP u ćeliji ostaje na konstantnom nivou. U stanju mirovanja, organizmu nije potreban visok nivo energije pa je stvara samo u neophodnim količinama.

Obim aktivnosti koju mitohondrijalna oksidativna fosforilizacija mora da obavi in vivo, najbolje se ilustruje zapažanjem da nivo sinteze ATP kod čoveka varira od O,4 grama ATF/min/kg TT pod fizičkim naporom. Tako visok promet kroz lanac sinteze ATF i njegov širok raspon dinamike, osigurava oksidativnoj fosforilizaciji prvorazrednu ulogu u ćelijskoj homeostazi.

4

Biljne supstance sadržane u Todoxin-u, na harmoničan način uspostavljaju imunore-aktivnost bolešću zahvaćenih tkiva i postepeno obuzdavaju nastali haos u organizmu. Biljni ekstrakti preparata su supstance selektivnog dejstva, nepoznate zvaničnoj medicini, koje deluju aktivno i pasivno.

Aktivan uticaj se ogleda u stimulisanju imunokompetentnih ćelija, naročito NK i LAK (lymphokine-activated killers) - limfokinom aktiviranih ćelija-ubica. Reč je o glavnim nosiocima odbrambene funkcije organizma. NK ćelije su prirodne ,,ubice" svega što predstavlja strano telo u organizmu, dok su LAK podvrsta NK ćelija. Te ćelije na svojim omotačima ne razvijaju receptore za ulazak virusa, samim tim nisu utočište za rast i razmnožavanje virusa.

Prema novijih istraživanjima, NK i LAK ćelije su radiotporne, to jest, otporne su na razne vrste zračenja usled kojih se njihova produkcija zaustavlja na prekarsorskom stadijumu svog konačnog oblikovanja. Upravo zato je i moguće da se, uz pomoć određenih biljnih sastojaka kao što je Todoxin, stimuliše njihovo dozrevanje, aktivnost, ali i da im se poveća broj. Pod određenim uslovima, LAK ćelije luče materije – limfokine, citokine, interleukine, interferone i mnoge druge komunikacione materije – neophodne za pravilno funkcionisanje imunokompetentnih ćelija i kompletnog imunskog sistema. Na taj način, LAK ćelije su u izvesnu ruku “komandanti” odbrambene vojske. Ukoliko bi istinski komandanti poznavali funkcionisanje, savršenstvo i sklad imunorelevantnih ćelija u odbrani organizma, nikada ne bi izgubili ni jednu bitku a kamoli rat.

5

            Uloga Todoxin-ovih varijacija u mitohondrijskom transportu jona, odnosno u regulaciji ćelijskog metabolizma energije, ukazuje na nekoliko okolnosti. Prvi i najjednostavniji parametar mitohondrijske kiseoničke fosforilizacije jeste koncentracija proteina respiratornog lanca. Smanjenje ili povećanje koncentracije proteina uslovljeno je imunološkim stanjem organizma.

            Efekti uzimanja Todoxin-a relevantni su za mitohondrijske funkcije: penetraciju unutrašnje membrane, visok kvalitet vezivanja za kone i njihovo neutralisanje (što predstavlja pozitivan efekat kod patoloških stanja organizma), povišen kvalitet mitohondrijskog transporta i povišen energetski potencijal ćelije.

            Todoxin je napravljen na bazi svežih integralnih korovskih biljaka sa moćnom energijom. Zašto baš – korovskih? Najveće lekovito dejstvo poseduju upravo te biljke, sposobne da rastu i opstanu čak i na kamenu, bez vode, i istovremeno se zaštite od ekološkog zagađenja.

            Todoxin sadrži sveže preparirane sastojke hromoproteina, fitohemoglutinina i fitocitohroma C. Inače, cithrom C se nalazi u mitohondrijskoj membrani, njegova koncentracija reguliše ćelijski potencijal, a osnova mu je “hem”. Iz citohroma C se rekonstruiše uz pomoć “hladne fuzije” ili jednostavno “dopunom” mitohondrijske membrane novim citohromom C koji, praktično, omogućava delovanje neophodnih fundamentalnih fizioloških mehanizama.

6

            Biljni preparat Todoxin je specifičan po tome što su u njemu sadržani, zajedno i u velikoj količini, inače, antagonistički elementi – kalcijum i gvožđe. Ovaj nutricionistički preparat u vidu rastvora sadrži raznorodne materije i veoma se lako fiziološki apsorbuje. Reč je o tajni stvorenoj od same prirode, a supstanca sa pomenutim osobinama se u biohemiji i organskoj hemiji naziva solubilajzer (eng. solubiliser). Dobijanje supstance istih karakteristika veštačkim putem nije jedostavno, a zahteva i dodavanje EDT-a (eng. Etelin Diamin Tetra-silicate), jedinjenja štetnog za bubrege.

            U Todoxin-u je sve bazirano na prirodnim mehanizmima. Nema dakle, ničeg škodljivog pa ga mogu koristiti i trudnice i deca. Navedena svojstva se mogu objasniti time što su sveže integralne biljke (sa korenom, stablom, listom), lekovite i sa velikim potencijalom rasta, samlevene, sjedinjene i konzervirane medom. Prirodni konzervans med ih integriše po “šok” ili “bklic-sistemu” i održava, zaustavljajući svaku reakciju osim – fermentacije.

            Polisaharidi i karbohidrati, kojima ovaj preparat obiluje, potiču upravo od meda, a veliki broj kiselina od – zelenog limuna. Melje se zajedno sa korom. Na taj način se u bio-sredini virusi eliminišu bez nanošenja štete organizmu. Naime, limonova kiselina menja acido-baznu ravnotežu u kiselu, a virus ne može da izdrži takvu “šok-terapiju”.

            Šećerne kiseline (glukonska i glukuronska kiselina) značajno utiču na delotvornost preparata. Pored toga, utvrđeno je i prisustvo velikih količina glukoze.

7

Retko se vitamini B mogu naći u celokupnom sklopu, a to je upravo slučaj sa Todoxinom. Za stručnjake je poseban problem predstavljalo otkrivanje onoga što održava antagonističke minerale u rastvoru. Nije ustanovljeno prisustvo lipaze, all je amilaza bila prisutna. Prirodno, zbog sadržaja šećera. Detektovana su dva aktivna fermentna enzima - fos-fataza i katalaza.

Najvažniji sastojci Todoxin'-a su citohrom C, hromoprotein i hromoproteid. Zbog čega je hrom toliko važan, može se objasniti na osnovu procesa u ćelijskim organelama-mitohondrijama, svojevrsnim mini-fabrikama energije. Metabolizam glukoze ne može da prodre u mitohondrije ako nema hormona insulina. Ukoliko se to dogodi, šećer ostaje u krvi, ona postaje prezasićena njime i nastaje dijabetes. Kao rezultat starosti, dijabetes je posledica nedostatka enzima koji sadrži minerale magnezijuma i hroma, a hrom ima ulogu istovetnu kalcijumovoj. Interesantno je da enzim aktiviran mineralom cinka, a u Todoxin-u ga ima u velikim količinama, mora imati hrom. Ukoliko ga nema, apsorpcija insulina je onemogućena.

Dipolarni minerali su odgovorni za otvaranje pora na mitohondriji i unošenje glukoze. Da bi se unela glukoza, mineral se vezuje za nju, potom je oblaže insulin i, na taj način, omogućena je invaginacija u membrani.

Budući da ne sadrži lipide, odnosno svega jedan odsto, medikament je rastvorljiv u vodi. Sadrži i fitinsku kiselinu i fitol, osnovu hema kod hemoglobina. Povezivanjem četiri fito-kiseline u prsten nastaje hem - glavni deo hemoglobina gde se magnezijum menja gvožđem i postaje, u stvari, hemoglobin. Hemoglobin je iste hemijske strukture kao i hlorofil, razlika se sastoji samo u magnezijumu. Takozvana porporing (por-porna) grupa je ista i, pri tom, u priličnoj meri nestabilna. Prilikom izlaganja svetlosti iii temperaturi, raspada se. Zanimljivo je da se u jednom uzorku Todoxin-a raspala na osnovne jedinice i dobijen je fitol. Na osnovu zelene boje, registrovano je prisustvo hlorofila.

8

Analiza suvih črstih organskih jedinjenja u Todoxinupokazala je da sadrži: 83,12% karbohidrata; 1% masnih materija; oko 2% proteina (što je normalno za biljke); karboksilnih kiselina ima u velikoj količni - ll,23%. Vađenjem elemenata pomoću pirolize utvrđeno je da ima: ugljenika - 59,26%; kiseonika - 31,89%; vodonika - 7,23%; azota - 1,22%; fosfora - 0,37%; sumpora 0,03%.

Analiza glavnih karbohidrata rastvorljivih u vodi pokazala je da u Todoxinu ima: 17,7% glukoze, zapravo čistog meda; 6,12% fruktoze; 1,16% pentoze; 0,22% manoze. Velika količina fruktoze je nađena samo u jednom od uzoraka, to može biti rezultat fermentacije. Navedene kiseline imaju veoma važne fiziološke uloge.

Analize vitamina rastvorljivih u vodi pokazale su njihovo prisustvo u Todoxinu u prilično velikim količinama, što je inače retkost. Otkriveni su: tiamin (Bl) - 24 ppm; riboflavin (B2) – 27 ppm; vitamin Bl 2 - 0,24 ppm; pantotenska kiselina - 31 ppm; nikotinska kiselina - 19 ppm; piridoksin - 52 ppm; folna kiselina - 0,50 ppm; bioUn - 76 ppm; askorbinska kiselina CC) - 96 ppm; inositol (ciklični šećer, ponaša se kao vitamin i srodan je askorbinskoj kiselini) - 112 ppm.

Analiza vitamina rastvorljivih u mastima: beta-karoten - 0,09 ppm; vitamin A-alkohol - 0,03 ppm; vitamin A-acetat - 0.01 ppm; vitamin D3 - 0.08 ppm; tokoferol - 0,10.

Mnogima je neshvatljivo da prilikom spravljanja preparata nema sušenja biljaka, osim od spoljašnje vlage. Pasterizacija se vrši na temperaturi od 55˚C. U slučaju više temperature, došlo bi do inverzije budući da priroda proizvodi sve fizioločki alktivne materije u D-orijentaciji, dakle na desnoj strani aktivne grupe. Na primer, vitamin C-D je u toj poziciji fiziološki aktivan. Ukoliko bi otišao na levu stranu bio bi inaktivisan. Znači, kad je grupa kiselina aktivna na desnoj strani molekula, optički opservirana na polaroidu, onda je aktivna. Ali, istog trenutka kada se vitamin C zagreje do 80˚C, on je, praktično, uništen. Upravo zato Todoxin-ovim preparatima nije potrebna pasterizacija. Dovoljno je da budu na hladnom (u frižideru i sl.).

9

U preparatima Todoxin-a su svi sastojci strogo kompatibilni. Moguće je intervenisati, ali se onda menjaju i odnosi i efekat preparata.

Antivirusno dejstvo Todoxin-ovih preparata je izuzetno. Reč je o pravim selektivnim prirodnim skalpelima usmerenim na zloćudne ćelije i istovremenim čuvarima zdravih. Ovo do danas nije pošlo za rukom zvaničnoj medicini.

Sve bolesti, a prvenstveno kancerozne, javljaju se usled toga što stabilne atomske i molekulske strukture iskakanjem elektrona prelaze u jonska stanja. Budući da je reč o negativnoj energiji, oni su opterećenje za organizam u kome dolazi do nesklada i haosa. Poremećaji na nivou jonskih struktura mogu se zaustaviti jedino vitalnom snagom svežih biljnih supstanci, neuporedivo uspešnije nego nevitalnim farmaceutskim preparatima.

S obzirom na to da Todoxin-ovi proizvodi imaju izuzetno širok spektar blagotvornog dejstva na metabolizam mnogih vrsta ćelija u raznim delovima ljudskog organizma, uključujući koštanu srž, jetru, timus i endokrine žlezde, kao i to da pacijenti sa retrovirusnim infekcijama podnose trajno uzimanje Todoxin-a bez ikakvih neželjenih efekata, može se praktikovati i uzimanje malih doza Todoxin-a u cilju podizanja odbrambenih sposobnosti organizma, na primer, uoči sezone gripa i prehlada.

Prema dosadašnjim iskustvima, simptomi gripa kod pomenutih osoba ili sasvim izostaju ili su veoma blago izraženi. Pored toga, zapaženo je da se recidivi kod kanceroznih oboljenja znatno ređe pojavljuju kod pacijenata koji su posle remisije, nakon prve udarne terapije, povremeno uzimali preventivnu kuru Todoxin-a.

Preventivna upotreba Todoxin-a se preporučuje u svim slučajevima opadanja imuniteta kao što su, recimo, pre i posle hemoterapije, zračenja, operacija, kod uticaja poznatih kancerogenih faktora koje je nemoguće izbeći (genska predispozicija, neizbežan izvor nepovoljnog zračenja po organizam, nezdrava hrana, voda, vazduh, psihički stresovi), u poznijim godinama, itd.

S obzirom na to da je nedvosmisleno ustanovljeno da Todoxin usporava proces starenja, reč je, dakle, o biostimulatoru, regeneratoru (tkiva i organa) i revitalizatoru imunskog sistema. Dokazi za ovu tvrdnju su izvedeni i u Nacionalnom institutu za kancer u Vašingtonu.

Bez obzira na vrstu terapije i primenjeni medikmnent, mora se imati u vidu da na bolesnika ne deluje samo lek već i čovek. Poboljšanje se može postići i samo onim što lekar pacijentu kaže ili načinom na koji ga savetuje. U efektu svakog medicinskog tretmana značajnu ulogu igra i verovanje lekara u propisanu terapiju ali i stečeno poverenje pacijenta u lekara. To dvoje se međusobno jača i neraskidivo su vezani. Tajna uspeha svake terapije, dakle, leži u relacijama poverenja. Posvećenošću, lekar ojačava nadu obolelog u ozdravljenje.

Uloga Todoxin-ovih varijacija u mitohondrijskom transportu jona, odnosno u regulaciji ćelijskog metabolizma energije, ukazuje na nekoliko okolnosti. Prvi i najjednostavniji parametar mitohondrijske kiseoničke fosforilizacije jeste koncentracija proteina respiratornog lanca. Smanjenje ili povećanje koncentracije proteina uslovljeno je imunološkim stanjem organizma.

Efekti uzimanja Todoxin-a relevantni su za mitohondrijske funkcije: penetraciju unutrašnje membrane, visok kvalitet vezivanja za jone i njihovo neutralisanje (što predstavlja pozitivan efekat kod patoloških stanja organizma), povišen kvalitet mitohondrijskog transporta i povišen energetski potencijal ćelije.

Todoxin je napravljen na bazi svežih integralnih korovskih biljaka sa moćnom energijom. Zašto baš - korovskih? Najveće lekovito dejstvo poseduju upravo te biljke, sposobne da rastu i opstanu i na kamenu, bez vode, i istovremeno se zaštite od ekološkog zagađenja.

Todoxin sadrži sveže preparirane sastojke hromoproteina, fitohemoglutinina i fitocitohroma C. Inače, citohrom C se nalazi u mitohondrijskoj membrani, njegova koncentracija reguliše ćelijski energetski potencijal, a osnova mu je ,,hem". Iz citohroma C se rekonstruiše uz pomoć ,,hladne fuzije" ili jednostavnom ,,dopunom" mitohondrijske membrane novim citohromom C koji, praktično, omogućava delovanje neophodnih fundamentalnih fizioloških ćelijskih mehanizama.

Antivirusno dejstvo Todoxin-ovih preparata je izuzetno. Reč je o pravim selektivnim prirodnim skalpelima usmerenim na zloćudne ćelije i istovremenim čuvarima zdravih. Ovo do danas nije pošlo za rukom zvaničnoj medicini.

10

Mehanizam pomoću koga Todoxin deluje jeste glukoneogena blokada u reakciji PEPCK (fosfoenolpirivat karboksikinaza; pogledati priloženu šemu iz koje se vidi na kom nivou Todoxin sprečava stvaranje mlečne kiseline). Ovim se smanjuje ,,oticanje" energije iz organizma obolelog, a pojačava glukoneogeneza u ćelijama tumora i prekida sistemski ciklus: tumor - dobitak energije i domaćin - gubitak energije ili rast tumora - kaheksija organizma domaćina.

Todoxin ne predstavlja lek u klasičnom smislu te reči. Pre je reč o efikasnom biomodulatoru, odnosno regeneratoru ili revitalizatoru imunobiološkog sistema koji u sebi sadrži i antivirusne supstance. On ne deluje direktno na uzročnike bolesti, već indirektno povćava aktivnost i broj imunokompetentnih ćelija, to jest podstiče uravnotežavanje i jačanje imunobiološkog sistema, kao i prečišćavanje krvi od štetnih materija, pomaže organizmu da se izbori sa bolešću. Drugim rečima, pri adekvatnom doziranju dovodi do osposobljavanja i revitalizacije unutrašnjih prirodnih potencijala organizma u borbi sa bolešću.

Spravljen od ekstrakata i sastojaka biljaka sa prirodnim medom, može se reći da Todoxin istovremeno predstavlja i vrstu prirodne, neškodljive, visoko kvalitetne hrane sa visokim sadržajem potrebnih bioloških aktivnih multivitamina, enzima i svih nužnih mikroelemenata. Ova činjenica postaje veoma važna pri određivanju optimalne ishrane tokom terapije - posebno kod udarnih terapija kada se medikament, na primer, uzima svaka dva sata. 

11

Uostalom i Todoxin se nalazi u okvirima klasične medicine. Smišljen je i proizveden na osnovu najnovijih  naučnih otkrića. Zapaženi efekti in vitro i in vivo istraženi su u saradnji sa eminentnim naučnim timovima, a rezultati predstavljeni na međunarodnim konferencijama i skupovima ili objavljeni u stručnoj literaturi.

Dejstvo Todoxin-a na obnovi prirodnog imunskog odgovora protiv malignih ćelija i/ili hemijski definisanih imunomodulatora po cilju se ne razlikuje od napora klasične medicine da pokrene protivtumorske i protivvirusne mehanizme, makar i po cenu pojave neželjenih efekata kakvih, na sreću, prilikom upotrebe Todoxin-a nema.

Kao primere napora klasične medicine u tom pravcu navodim korišćenje preparata timozin, levamiksol, tamoksifen ili korišćenje citokina kao što su interferoni, interleukini, faktor nekroze tumora, trombocitni faktori rasta PDGF, faktor stimulacije ćelijskih kolonija ili korišćenje citostatika i virostatika izolovanih iz biljaka, gljivica, algi i bakterija.

Todoxin je pomogao hiljadama pacijenata obolelih ne samo od raka nego i od AIDS-a, leukemije, Herpes zoster-a, Herpes simplex-a, hepatitisa, hroničnog umora, reumatskog artritisa, ali i činjenica da je Todoxin laboratorijski ispitan u najvećim svetskim zdravstvenim centrima. Šest godina sarađivao sam i radio sa profesorima Medicinskog fakulteta u Londonu i lečio sam od kancera i drugih oboljenja direktore The Royal Free Hospital, tamo gde naši pacijenti plaćaju 120.000-200.000 DM za razne tretmane, te u Kalolinškoj bolnici u Stokholmu, u kojoj je uvaženi profesor Mikael Jondal dao visoko mišljenje o indukovanju NK ćelija Todoxin-om u koncentraciji 1:1000 i 1:100 000 – upoređujući Todoxin sa koncentrovanim interleukinom-2 (interferonom). U Opštoj laboratoriji u Torontu, pak, ustanovljeno je da Todoxin sadrži veliki broj elemenata neophodnih za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma, te da mnogi od tih elemenata prvi put mogu u prirodi da postoje jedan pored drugih, a da pri tom ne izazovu međusobnu reakciju koja bi potpuno poremetila sastav jedinjenja. Potvrđeno je da je Todoxin potpuno netoksičan i da sadrži sve neophodne vitamine, minerale i druge biohemijske elemente potrebne kako deci tako i trudnicama i odraslima. Ustanovljeno je takođe da Tedoxin usporava proces starenja te da je Todoxin, dakle, biostimulator, regenerator tkiva i organa i revitalizator imunskog sistema. Uz to, potvrđeno je da sadrži i protivvirusne i stimulativne supstance koje su važne za imunokompetentne ćelije imunskog sistema. To je inače, dokazano i u Nacionalnom institutu za kancer u Vašingtonu.

12

Kako deluju Todoxinovi biljni ekstrati? Biljne supstance koje sadrži Todoxin uspostavljaju svojim delovanjem imunoreaktivnost bolešću zahvaćenih tkiva i to na jedan harmoničan način, koji postepeno ukida haos u organizmu nastao usled pojave “protivbića u biću”, odnosno kancerogene ćelije. Na taj način onemogućava se ili blokira stvaranje velikog broja reciptora na omotaču kanceroznih ćelija. Dok zdrava ćelija ima samo jedan receptor, dotle ih jedna ista bolesna ćelija može imati bezbroj. Upravo zato ne preporučuje se uzimanje velike količine hrane, pre svega one koja sadrži proteine životinjskog porekla, već davanje prednosti biljnoj hrani, koja onemogućava stvaranje enzima i raznih drugih materija potrebnih za komunikaciju između kanceroznih ćelija. Kancerozne ćelije, naime, luče enzime, koji, s pomoću medijatora, trasiraju širenje kanceroznog oboljenja, omogućavaju stvaranje novih sitnih krvnih sudova (kapilara) preko kojih se tumurozne mase hrane. Biljni ekstrati mog preparata predstavljaju selektivne citostatike kakvi u zvaničnoj medicini nisu još pronađeni, a koji na te tumurozne ćelije deluju aktivno i pasivno. Aktivan uticaj ogleda se u stimulisanju imunokompetentnih ćelija, naročito NK i LAK ćelija, koje su glavni nosioci odbrambene funkcije organizma. NK ćelije su natural killer ćelije, odnosno ćelije prirodne ubice svega onog što predstavlja strano telo u organizmu, dok su LAK (lymphokine-activited killer) limfokinom aktivirane ćelije ubice i podvrsta su ćelija prirodnih ubica. To su ćelije koje na svojim omotačima ne razvijaju receptore za ulazak virusa, pa time i ne predstavljaju dom za rast i razmnožavanje virusa. LAK ćelije stoga predstavljaju centralne ćelije moje mape imunskog sistema. Prema najnovim istraživanjima, pokazalo se da su i NK i LAK ćelije radiotporne, to jest da su otporne na razne vrste zračenja usled kojih se njihova produkcija zaustavlja na prekursorskom stadijumu svog konačnog oblikovanja. Upravo zato je i mogućno da se pomoću tačno određenih biljnih sastojaka koje se nalaze u Todoxinu stimuliše njihovo dozrevanje i njihova aktivnost i povećava njihov broj. Pod određenim uslovima LAK ćelije luče sve one materije – limfokine, citokine, interleukine, interferone i mnoge druge komunikacijske materije – koje su neophodno za pravilno funkcionisanje imunokompetentnih ćelija i kompletnog imunskog sistema. LAK ćelije na taj način predstavljaju “komandante odbrambene vojske”, te kada bi pravi komandanti poznavali funkcionisanje, savršenstvo i sklad imunorelevantnih ćelija u odbrani organizma, nikada ne bi izgubili nijednu bitku niti rat.

13

          Uloga Todoxinovih varijacija u mitohondrijskom transportu jona, odnosno u regulaciji ćilijskog metabolizma energije, ukazuje na nekoliko okolnosti. Prvi i najjednostavniji parametar mitohondrijske kiseoničke fosfoliracije jeste koncentracija proteina respiratornog lanca. Smanjenje i povećanje koncentracije proteina zahteva korišćenje za sintetizaciju proteina, što je uslovljeno imunološkim stanjem organizma. Efekti uzimanja Todoxin-a relevantni su za mitohondrijske funkcije: penetraciju unutrašnje membrane, visok kvalitet vezivanja za razne jone i njihoo neutralisanje (što predstavlja pozitivan efekat kod mnogih patoloških stanja organizma), povišen kvalitet mitohondrijskog transporta i povišeni energetski potencijal ćelije. Kod kanceroznih oboljenja organizam može da gubi u težini, ali ne sme da gubi u energiji. U organizmu koji gladuje, a ne gubi energiju, rak nema mogućnosti da brzo produkcuje veliki broj tumoroznih ćelija, te organizam može duže da živi bez obzira na prisustvo raka. Najčešće se na ovaj način rak i suzbija. Tako se, naime, obrće redosled uzroka i posledice.

Todoxin sadrži sveže preparirane sastojke hromoproteina, fitohemaglutinina i fitocithroma C. Cithrom C nalazi se u mitohondrijskoj membrani. Njegova koncentracija u membrani reguliše ćelijski energetski potencijal. Njegova osnova je hem. On se iz citohroma C restrukturiše s pomoću “hladne fuzije” ili jednostavne “dopune” mitohondrijske membrane novim citohromom C, koji praktično omogućava neophpdne fundamentalne fiziološke ćelijske mehanizme.

14

Todoxin je jaka protivvirusna supstanca. On je selektivni prirodni skalpel koji direktno ide na zloćudne ćelije, a čuva zdrave ćelije, što zvaničnoj medicini ne polazi za rukom. Uzimanje Todoxin-a biće uspešnije kada se budu stvorile mogućnosti da se oboleli organizam dovede u stanje apsolutnog mirovanja – neku vrstu vegetiranja – s pomoću supstanci koje produkuju životinje koje imaju zimski san. “TODoXIN®” će se moći deponovati putem intravenske infuzije i klizme, tako da će u čistom prirodnom stanju, bez uticaja želudačne kiseline, dospevati u krvotok. Kada je reč o leukemiji, Todoxin  uvodi pacijente u remisiju, ali posle nje bi trebalo laserskim putem da se unište izvori iz kojih bujaju leukemične ćelije. Taj metod bi svakako bio efikasniji od sada uobičajenog presađivanja kostne srži.

Sve bolesti, a prvenstveno kancerozne, javljaju se, dakle, usled toga što stabilne atomske i molekularne strukture iskakanjem elektrona prelaze u jonska stanja koja predstavljaju opterećenje za organizam, budući da su negativna energija koja u organizmu stvara nered, nesklad i haos. Poremećaji na nivou jonskih struktura mogu se zaustaviti jedino vitalnom snagom svežih biljnih supstanci, i to uspešnije nego nevitalnim farmaceutskim preparatima koji se daju u obliku ampula, kapsula i tableta.

Uviđajući značaj fitoterapije i shvatajući da je budućnost medicine zaista u fitoterapiji, američki istraživački su se poslednjih nekoliko godina usredsredili na prirodni način lečenja. Amerikanci su, stoga, čitave timove zdravstvenih radnika poslali u australijske, afričke i južnoameričke zabiti, da traže tradicionalne recepte za lečenje mnogih bolesti za koje zvanična medicina nema leka.